Vytisknout

Hygienická stanice hl. města Prahy s účinností ode dne

17. 09. 2020

nařizuje mimořádné opatření při epidemii

Zákaz pohybu a pobytu všech osob

bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech prostorech budovy školy, včetně učeben

Mgr. Pavlína Ječmínková