Pro nový školní rok jsou vypsány následující termíny:

Přihlášky grafický design

do 02. 11. 2019

Přihlášky 4-leté krom grafického designu

do 02. 03. 2020

 

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

krom grafického designu

1.termín 14.04. 2020
2.termín 15.04. 2020
Náhradní termíny  
1.termín 13.05. 2020
2.termín 14.05. 2020


Obor grafický design
Přijímací řízení s talentovou zkouškou se koná

1.kolo 13.01.2020
náhradní termín 20.01.2020
2.kolo 27.01.2020


ke zkoušce si zájemci přinesou 5 vlastních uměleckých děl

Další informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na webu undefined

 

 

 

Kriteria přijímacího řízení soubor PDF