Předání maturitního vysvědčení pro žáky denního studia

Pro žáky denního studia:
7. 6. 2023 od 11 hodin
Kayak Beach Bar
Náplavka u Železničního mostu, Praha 2 (tramvajová zastávka Výtoň) 
. . . 

Předání maturitního vysvědčení pro žáky dálkového studia

Pro žáky dálkového studia se koná:

 

29. 5. 2023 od 10 do 14 hodin
v sekretariátu školy
. . .

Výsledky přijímacího řízení 2023/2024

V přiloženém souboru naleznete výsledy přijímacího řízení 2023/2024 pro obory Informační technologie, Ekonomika a podnikání a Cestovní ruch.

 

Výsledky přijímacího řízení 2023/24

 

Zákonní zástupci přijatých žáků ke studiu se dostaví do školy k sepsání formulářů (formuláře jsou ke stažení níže) potřebných k nástupu ke studiu a k odevzdání zápisového lístku dne:

15. května 2023

Obor Informační technologie od 9.00 hodin

Obor Ekonomika a podnikání od 10.00 hodin

Obor Cestovní ruch od 12.00 hodin

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Evidenční list studenta

Volba cizího jazyka

 

 

 

 

Pro školní rok 2023/24 ředitelka školy nebude vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení.

Poučení pro přijaté uchazeče ke vzdělávání od školního roku 2023/2024

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Proti rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§60e odst. 3 školského zákona).
Odvolání se podává prostřednictvím Soukromé střední školy a základní školy (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

V souladu s § 60g, odstavec 6 školského zákona potvrdí výše jmenovaný uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v Soukromé střední škole a základní škole (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 odevzdáním zápisového lístku ředitelce Soukromé střední školy a základní školy (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Soukromé střední škole a základní škole (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8.

Zákonní zástupci přijatých žáků ke studiu se dostaví do školy k sepsání formulářů (formuláře jsou ke stažení níže) potřebných k nástupu ke studiu a k odevzdání zápisového lístku dne:

15. května 2023

Obor Informační technologie od 9.00 hodin

Obor Ekonomika a podnikání od 10.00 hodin

Obor Cestovní ruch od 12.00 hodin

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Evidenční list studenta

 

Volba cizího jazyka

 

 

 

V přiloženém souboru naleznete rozpis ústních maturitních zkoušek konaných v rozmezí 16. 5 – 23. 5. 2023.

 

Rozpis ústních maturitních zkoušek jaro 2023

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení:

V příštím školním roce 2023/2024, nebudeme otevírat žádný obor dálkového studia.

 

 

 

 

Oslava výročí 30 let školy

 

Srdečně Vás zveme na oslavu výročí 30 let od založení naší školy. Na programu je vystoupení kapely Kutheil + Live Band, občerstvení, vystoupení dětí základní školy a naší středoškolské kapely. Program pro děti v podobě malování na obličeji a zmrzlinové show. Hlavním hostem programu bude Petr Kolář. Budeme se na Vás všechny těšit 12.5.

 

 

 


Z důvodů naplněné kapacity žáků na oboru grafický design, již neotvíráme druhé kolo přijímacího řízení pro ročník 2023/2024.


 

Výsledky přijímacího řízení oboru grafický design 2023-24

 

 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na obor Grafický design, pro školní rok 2023/24 naleznete v přiloženém souboru.

 

Výsledky přijímacího řízení oboru grafický design 2023-24