G D P R & V O S

Střední škola a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o., IČO: 25108476, se sídlem Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 –
Kobylisy (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce žáků (tedy zákonné zástupce „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Školou.
Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Oznámení pověřence

V souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(GDPR) oznamujeme, že pověřence pro ochranu osobních údajů

pro Soukromou střední školu a základní školu (1.KŠPA) Praha s.ro.,

IČO 25108476 bude vykonávat:

Tomáš Semerák

Vlastina 848/38, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

186 00 Praha 8

email: tsemerak@gmail.com

Vnitřní oznamovací systém (VOS) - Whistleblowing

 

Pověřená osoba: Mgr. Šimon Zajíc

Kontak:

whistelbloving@1kspa-praha.cz

VOS