Konání talentových zkoušek

Talentová zkouška se koná dne 4.ledna nebo 11.ledna v 9.00 hodin v budově školy. 

K talentové zkoušce si přineste svých pět uměleckých děl např.: obrázky, fotografie. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 25 žáků.

Výsledek talentové zkoušky bude zveřejněn dne 17.ledna 2022 na webových stránkách školy pod registračním číslem uvedeným na této pozvánce.

V případě přijetí ke studiu, se prosím, dostaví zákonný zástupce k vyplnění formulářů potřebných k nástupu ke studiu dne 19.ledna 2022 v 9.00 hodin do budovy školy.

Nejpozději do 10 dnů od převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu je nutné odevzdat zápisový lístek. Ten vydává základní škola nebo příslušný krajský úřad podle místa trvalého bydliště.

Kritériem přijímacího řízení je ukončené základní vzdělání a uspění u talentové zkoušky. 

Přihlašování k jarní maturitní zkoušce 2022 od 16.11.-1.12.2021 v sekretariátu školy.

V souvislosti s opatřeními vlády jsou na naší škole aplikovány následující kroky

  • Obecné informace o opatřeních (trasování, karanténa, PCR testování):
    viz stránka COVID PORTAL
  • Pravidla pro organizaci výuky na naší škole sooubor PDF
  • Třídní schůzky se vzhledem k epidemiologické situaci budou konat dne 16.11. online přes MS Teams.

Co vás může zajímat

 Dobrý den,

ráda bych Vás přivítala na stránkách naší školy. Aktuálně mě mnoho přátel říká, že ho oslovuje naše heslo. " V každém studentovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit". Přiznám se, že je to téma, které se snažím v hovorech s kolegy často opakovat a prodiskutováváme jej.

Proč?

Vždyť škola má zaručit znalosti a dovednosti ze všech povinných předmětů. Ano, škola musí garantovat určité vědomosti a dovednosti, na druhou stranu nemůže ignorovat přirozené nadání či zájmy studentů. Pokud bychom chtěli, aby byli všichni stejní, uměli stejně stejné věci, mohl by místo učitele učit počítač. Umělec by se musel víc věnovat a zlepšovat v matematice a matematik v kreslení. Klokana by počítač nutil víc plavat a delfína skákat přes překážky. Výsledky obou by jistě nebyly lepší, nežli průměrné. Snažíme se najít silné stránky žáků a na těch stavět. Práce v týmu i v reálném životě vyžaduje různorodé schopnosti. Proto je důležité tato zaměření podporovat. Neříkám, že se nám to daří vždy, ale rádi bychom, aby tomu tak bylo.

Hezký den přeje

Ing. Hana Skallová, zřizovatelka a generální ředitelka škol

 

------------

Stávající vyučované obory: 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 zaměření- podnikání
    zaměření- sportovní management
     
Podnikání 64-41-L/51 (nástavbové studium)
Cestovní ruch 65-42-M/02  
Informační technologie 18-20-M/01  
Grafický design 82-41-M/05  

 

 

 

 

EUSablonyII

 


Projekt

VÝZVA 49 1KŠPA

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001599 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

logolink OP PPR


letakEU


vyzva28

Od 1.9.2018 do 31.12.2020 je Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. realizátorem projektu "Společně si rozumíme 1KŠPA" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001288, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 766 152Kč.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001288