Kritéria přijímacího řízení 1.kolo pro obor Grafický design  ve školním roce 2023/2024

naleznete v souboru AcroRd321 formát PDF 

 

Kritéria přijímacího řízení 1.kolo pro ostatní obory

naleznete v souboruAcroRd321 formát PDF

 

  

 

 

ŠKOLNÉ od šk.roku 2022/23
STUDIUM DENNÍ
14 000,- Kč / pololetí
-
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 3-LETÉ
11 000,- Kč / pololetí
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 5-LETÉ
11 000,- Kč / pololetí

 

 

Platbu odesílejte vždy na:

Číslo účtu 19-4068230257 / 0100
Variabilní symbol  uveden na faktuře

 


 na Studijní obory