Kritéria přijímacího řízení pro 1.kolo oboru Grafický design  ve školním roce 2022/2023

naleznete v souboru PDF

 

Kritéria přijímacího řízení pro obory mimo grafický design

 

naleznete v souboru Kriteria 2022-23

 

ŠKOLNÉ 
STUDIUM DENNÍ
11 000,- Kč / pololetí
-
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 3-LETÉ
8 500,- Kč / pololetí
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 5-LETÉ
8 500,- Kč / pololetí

 

 

Platbu odesílejte vždy na:

Číslo účtu 19-4068230257 / 0100
Variabilní symbol  uveden na faktuře

 


 na Studijní obory