www.maturita.cermat.cz - oficiální portál státní maturity, aktuální informace, termíny, ilustrační testy

www.statnimaturita-anglictina.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z anglického jazyka

www.statnimaturita-nemcina.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z německého jazyka

www.statnimaturita-rustina.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z ruského jazyka

www.statnimaturita-matika.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z matematiky