Škola vznikla v roce 1992 jako detašované pracovišti kladenské školy. V roce 1993 začalo učit denní a nástavbové studium. Samostatná pražská škola vznikla zápisem do síti škol MŠMT ČR v roce 1996. V roce 1997 získala i samostatnou právní subjektivitu.