03.01.

 • Nástup do školy po vánočních prázdninách

04.01.

 • 08:00 přijímací řízení s talentovou zkouškou – grafický design
  (O. Herodesová, D. Herodesová, T. Prchal)

05.01.

 • 08:00 přijímací řízení s talentovou zkouškou – grafický design
  (O. Herodesová, D. Herodesová, T. Prchal)

09. 01. – 13. 01.

 • Školní lyžařský kurz Harrachov

13.01.

 • Technické volno (v budově školy probíhají volby)

17.01.

 • 13:30-15:00 Den otevřených dveří (M. Lipina, A. Radechovská, J. Kalitová, L. Ryparová, O.a D. Herodesová, J. Hrstková, J. Putnová, F. Aleš, Š. Zajíc)

23.01.

 • Klasifikace za 1. pololetí, zápis známek do Bakaláře

24.01.

 • 13:00 pedagogická rada

27.01.

 • Doplněná pedagogická dokumentace
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

31.01.

 • Předání výpisů z vysvědčení

03.02.

 • Pololetní prázdniny

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 

08. 12. 2022

 

 

Nástup učitelů, organizační porada

29.08.2022 v 09.00 hodin

Zahájení školního roku

01.09.2022 v 09.00 hodin

Ukončení 1. pololetí

31.01.2023

Ukončení 2. pololetí

30.06.2023

 

 

Prázdniny

Podzimní, Ředitelské volno

24.10.2022 -  27.10.2022 

Vánoční

23.12.2022 – 02.01.2023

Pololetní

03.02.2023

Jarní

06.02.2023 – 10.02.2023

Velikonoční

06.04.2023

Hlavní

01.07.2023 – 31.08.2023

 

 

Pedagogické rady

Zahajovací

29.08.2022 v 09:00

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

15.11.2022

Pololetní (denní i dálkové studium)

24.01.2023

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

28.03.2023

Závěrečná pro maturitní ročníky

20.04.2023

Závěrečná (denní i dálkové studium)

20.06.2023

 

 

Přijímací řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

04.01.2023, 05.01.2023

Přijímací řízení  Jednotná přijímací zkouška
1.termín                13.04.2023
2.termín                14.04.2023
náhradní termíny: 10.05.2023 a 11.05.2023

Třídní schůzky

 

15.11.2022,  online formou přes MS TEAMS

 

28.03.2023,  online formou přes MS TEAMS

Dny otevřených dveří

 

01.11.2022, 06.12.2022, 

od 13:30 do 15.00 hodin

 

změna na 17.01.2023, 14.02.2023

od 13:30 do 15.00 hodin

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období

Soubor odborných předmětů

GD 29.08.- 13.09.2022, ostatní 08.09.2022

Ústní maturitní zkouška

19.09.- 20.09.2022

Písemné práce profilové části maturitní zkoušky

 

14.09.2022 – český jazyk

15.09.2022 – cizí jazyk

 Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

01.09.2022 – 06.09.2022

Ostatní předpokládané akce

Maturitní ples

11.11.2022

Lyžařský výcvikový kurz, odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

15.05.2023 – 26.05.202

Maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů

EKO, CR - 05.04. 2023
IT - 05.04. 2023
GD – 05.04.– 21.04.2023

Písemné práce profilové části maturitní zkoušky  český jazyk 03.04.2023,
cizí jazyk     04.04.2023

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

02.05.2023 - 05.05.2023

Ústní maturitní zkouška

16.05.2023 – 26.05.2023