01.09.

 • 9:00 zahájení školního roku – ZŠ – třídní schůzky 1.A
 • 9:00 zahájení školního roku - SŠ

02. - 3.09.

 • 9:00 Třídnické hodiny
 • (Třídní učitelé přinesou hromadně k podpisu do sekretariátu potvrzení o studiu aj.)

06.09.

 • 8:00 praktická maturitní zkouška
 • 15:00 zahájení školního roku dálkové studium

08.09.

 • 8:00 písemná práce profilové maturitní zkoušky z ČJ
 • 12:00 písemná práce profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka

09.09.

 • 8:00 ústní maturitní zkouška
 • Adaptační den 1.AC,1.AG Mgr.Štrupl, Ing. Putnová

14.09.

 • Adaptační den 1.AI, Ing. Listopad

15 - 17.09.

 • Adaptační kurz 1.AE, 1.BE, Mgr. Hrstková

25.09.

 • Adaptační den 1.BI, Ing. Listopad

23.09.

 • Třídní učitelé odevzdají hlavní stránku třídní knihy k podpisu
 • Třídní učitelé odevzdají potvrzené a podepsané žádosti o uvolnění z TEV
 • Třídní učitelé odevzdají seznam žáků, kteří nevykonali opravné zkoušky
 • Třídní učitelé odevzdají seznam žáků, kteří neodevzdali vysvědčení z 9.třídy, zápisové lístky a u cizinců nostrifikace + zápisové lístky
 • Třídní učitelé zkontrolují a doplní pedagogickou dokumentací žáků
 • Kontrola třídních knih
 • Třídní výkazy doplněné o dodatečné zkoušky a připravené k tisku
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

27.09

 • Ředitelské volno

27. 08. 2021

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy