Nástup učitelů, organizační porada

25.08.2021 v 09.00 hodin

Zahájení školního roku

01.09.2021 v 09.00 hodin

Ukončení 1. pololetí

31.01.2022

Ukončení 2. pololetí

30.06.2022

 

 

Prázdniny

Podzimní, Ředitelské volno

25.10.2021 -  29.10.2021 

Vánoční

23.12.2021 – 02.01.2022

Pololetní

04.02.2022

Jarní

14.03.2022 – 20.03.2022

Velikonoční

14.04.2022

Hlavní

01.07.2022 – 31.08.2022

 

 

Pedagogické rady

Zahajovací

25.08.2021 v 09:00

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

16.11.2021

Pololetní (denní i dálkové studium)

25.01.2022

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

29.03.2022

Závěrečná pro maturitní ročníky

21.04.2022

Závěrečná (denní i dálkové studium)

21.06.2022

 

 

Přijímací řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

10.01.2022, 17.01.2022, 22.01.2022

Přijímací řízení  jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dnech 12.04.2022 a 13.04.2022.

 

 

Třídní schůzky

 

16.11.2021,  v 16:30

 

29.03.2022,  v 16:30

Dny otevřených dveří

 

02.11.2021, 07.12.2021, 11.01.2022

od 13:30 do 15.00 hodin

 

08.02.2022

od 13:30 do 15.00 hodin

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období

Soubor odborných předmětů

GD 25.08.-07.09.2021, ostatní 06.09.2021

Ústní maturitní zkouška

09.09.2021

Písemné práce profilové části maturitní zkoušky

 

08.09.2021

český jazyk v 8.00 hodin, cizí jazyk ve 12.00 hodin

 Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

 01.09.2021 – 03.09.2021

Ostatní předpokládané akce

Maturitní ples

26.11.2021 

Lyžařský výcvikový kurz, odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

16.05.2022 – 27.05.2022

Maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů

EKO, CR - 07.04. 2022
IT - 08.04.2022
GD – 31.03.2022 – 13.04.2022

Písemné práce profilové části maturitní zkoušky  český jazyk 28.04.2022,
cizí jazyk     29.04.2022

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

02.05.2022 - 15.05.2022

Ústní maturitní zkouška

16.05.2022 – 20.05.2022