Kritéria přijímacího řízení pro 1.kolo oboru Grafický design  ve školním roce 2022/2023

naleznete v souboru PDF