Maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky

Matematika

Veškeré informace k maturitní zkoušce z matematiky naleznete na odkazu níže:

Matematika

 


 

Profilová část Maturitní zkoušky

Grafický design – denní studium

 

Dějiny kultury

Grafický design

Praktická maturita s obhajobou

Cestovní ruchu – denní a dálkové studium

 

Technika cestovního ruchu

Ekonomicko – právní základ

Praktická maturita

Ekonomika a podnikání – denní, dálkové a distanční

 

Účetnictví – denní nebo VTE

Ekonomicko – právní základ

Praktická maturita

Informační technologie – denní a dálkové studium

 

Počítačová grafika

Přostředky informačních technologií

Praktická maturita