Orgány školy

Školská rada

Školská rada se v současnosti skládá ze tří členů, jedním je člen jmenovaný zřizovatelkou školy, druhým je volený zástupce z řad pedagogů, třetí je volený zástupce z řad studentů.

 

Členové:

Mgr. Aleš Zuzaňák

Mgr. Jiřinka Nováková

Nadir Sembati

Školní psycholog

PhDr. Antonín Mezera

ve škole každé pondělí od 12,00 do 16,00 hod., přízemí.

telefon: 731 314 977

e-mail: antonin.mezera@seznam.cz, mezeraantonin@gmail.com

Školní psycholog

Výchovný poradce

Ing. Jiřina Nováková

e-mail: jinocz@seznam.cz

Školní metodik prevence

Schránka důvěry