Zřizovatelka školy a generální ředitelka sítě soukromých škol 1.KŠPA (Praha, Kladno, Litoměřice)

Ing. Hana Skallová

Zřizovatelka školy

Prokurista školy

Mgr. Vladimír Skalla

Prokurista školy

Ředitelka školy

Mgr. Pavlína Ječmínková

Ředitelka školy

p.jecminkova@seznam.cz

Zástupci školy a sekretariát

RNDr. Aleš Zuzaňák

Zástupce ředitelky pro střední školu

Předměty - Matematika

ales.zuzanak@1kspa.cz

Bc. Lucie Arnoldová

Zástupkyně ředitelky pro střední školu

arnoldovaa.lucie@seznam.cz

Mgr. Šimon Zajíc

Zástupce ředitelky pro základní školu

Předměty - Tělesná výchova , Zeměpis, Biologie

s.zajic@1kspa-praha.cz

Bc. Lenka Baborová

Vedoucí studijního oddělení

praha@1kspa.cz

Vyučující

Ing. Ferdinand Aleš

Učitel - Odborné předměty IT

alesfe@seznam.cz

Mgr. Ondřej Batelka

Učitel - Tělesná výchova, Managment sportu

o.batelka@gmail.com

Ing. Lenka Boudová

Učitelka - Matematika

lenka.boudova@email.cz

Ing. Václav Fišer

Učitel - Tělesná výchova

vaclav.fiser@atlas.cz

Lucie Hájková Dis.

Učitelka - Anglický jazyk konverzace, Asistentka pedagoga

lfrenstatska@seznam.cz

MgA. Daniela Herodesová

Učitelka - Odborné předměty - Grafický design

dherodesova@yahoo.cz

MgA. Oxana Herodesová

Učitelka - Odborné předměty - Grafický design

oxika@seznam.cz

Mgr. Jana Hoftová

Učitelka - Anglický jazyk

jana.hoftova@1kspa.cz

Mgr. Jana Hrstková

Učitelka - Účetnictví, Základy práva

jana.hrstkova@1kspa.cz

Mgr. Věra Huliciusová

Učitelka - Psychologie

huliciusova@gmail.com

Mgr. Ondřej Janoš

Učitel - Dějepis, Základy práva

ondrej.janos@seznam.cz

Mgr. Adéla Kašparová

Učitelka - Český jazyk

adela.kasparova@1kspa.cz

Mgr. Dana Kolářová Ph.D.

Učitelka - Anglický jazyk

kolardana@email.cz

Ing. Jiří Kubový

Učitel - Odborné předměty IT

jiri.kubovy@gmail.com

Ing. Ihor Kupaiev

Učitel - Odborné předměty IT

dredwillcomputers@gmail.com

Mgr. Kateřina Kratochvílová

Učitelka - Dějiny umění, Psychologie

katerina.kratochvilova1@gmail.com

Ing. David Křížek Ph.D.

Učitel - Ekonomika, Anglický jazyk, Německý jazyk

davidkrizek1@gmail.com

Mgr. Michal Lipovský

Učitel - Anglický jazyk

michal.lipovsky@1kspa.cz

Ing. Jan Listopad

Učitel - Matematika

jan.listopad@1kspa.cz

Mgr. Gaiane Makarian

Učitelka - Ruský jazyk

makarian@seznam.cz

Alice Matějčková

Učitelka - Tělesná výchova

matejckova11@seznam.cz

Mgr. Michal Mrva

Učitel - Management sportu, Tělesná výchova

michal-mrva@seznam.cz

Maria Marenti

Učitelka - Anglický jazyk

marymarenti@gmail.com

Mgr. Petr Neuman

Učitel - Matematika, Zeměpis

neuman.p@prahakspa.onmicrosoft.com

Ing. Jana Nogly Kalitová

Učitelka - Anglický jazyk, Chemie

kalitaj@seznam.cz

Ing. Jiřina Nováková

Učitelka - Ekonomie

novakova.j@prahakspa.onmicrosoft.com

Mgr. Zina Pávišová

Učitelka - Český jazyk, Ruský jazyk

zina.pavisova@gmail.com

PhDr. Jan Pavlík

Učitel - Dějiny umění

janpavlik@volny.cz

Mgr. Vilma Prokelová

Učitelka - Český jazyk

vilma.prokelova@1kspa.cz

MgA. Kyrylo Pustovit

Učitel - Odborné předměty - Grafický design

kirill.postovit@1kspa.cz

MgA. Tomáš Prchal

Učitel - Odborné předměty - Grafický design

tomasprchal@email.cz

Ing. Jana Putnová

Učitelka - Odborné předměty IT, Matematika

jputnova@seznam.cz

Mgr. Anna Radechovská

Učitelka - Psychologie, Dějepis

anna.radechovska@gmail.com

Mgr. Libuše Ryparová

Učitelka - Teorie cestovního ruchu, Managment cestovního ruchu

libuse.ryparova@seznam.cz

Ing. Petr Řežábek

Učitel - Ekonomie, Cestovní ruch

p.rezabek@seznam.cz

Mgr. Irena Sedláčiková

Učitelka - Ruský jazyk

i.sedlacikova@email.cz

Ing. Jana Slavíková

Učitelka - Odborné předměty IT

j-slavikova@kollarovka.cz

Martin Svoboda

Učitel - Anglický jazyk

svobodamartin@hotmail.com

Mgr. Jana Schweitzerová

Učitelka - Německý jazyk

janaschweitzerova@gmail.com

Ing. Martina Šašková

Školní asistentka

saskovamarty@gmail.com

Ing. Alena Škvareniaková

Učitelka - Matematika

alenaskvareniakova@seznam.cz

BcA. Dimitrios Tremmos

Učitel - Anglický jazyk

dtremmos@gmail.com

Mgr. Miroslav Turek

Učitel - Tělesná výchova

miroturek@seznam.cz

Jiří Vávra

Učitel - Digitální fotografie

jiri.vavra@1kspa.cz

Mgr. Daniela Vrbová

Učitel - Odborné předměty IT, Anglický jazyk

beatrix@mindhacks.cz

Mgr. Bc. Martina Resl Skaličanová

Učitelka - Učetnictví

martina.skalicanova@seznam.cz

JUDr. Gabriela Štalmachová

Učitelka - Právo

stalmachova.g@seznam.cz