Cestovní ruch 65–42–M/02 - denní studium/dálkové

Zaměření: 

Pro koho určeno: pro absolventy základní školy
Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Typ dokladu o ukončení: maturitní vysvědčení

Učební plán CR

Charakteristika oboru

Žáci se naučí vykonávat a organizovat odborné činnosti služeb cestovního ruchu, po absolvování budou připraveni zastávat pozice na úrovni středního managementu v oblasti cestovní ruch. Díky obsahu učebního plánu bude jejich vzdělání komplexní, jelikož propojuje teorii a praxi, úzce propojuje cestovní ruch s ekonomickými předměty a také základy práva. Součástí výuky jsou dva cizí jazyky, které tvoří důležitou součást předpokladu pro uplatnění v cestovním ruchu.

 

 

 

 

Stěžejní předměty oboru:
Cizí jazyk, Ekonomie, Zeměpis, Teorie cestovního ruchu, Marketing


 

Uplatnění

Absolventi se uplatní na trhu práce v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu jako jsou:

cestovní kanceláře a agentury (odborný referent, v ekonomickém úseku, úseku propagace apod.),

ubytovací zařízení (recepce tzv. „front office“, v rezervačním oddělení tedy „back office“, či v jiném úseku hotelového provozu),

rekreační střediska (ekonom, odborný marketingový pracovník, průvodce),

památkové objekty (administrativa, průvodce, příprava výstav a prezentací, propagace),

lázeňské zařízení (agenda lázeňských služeb zaměřená převážně na služby doplňkové, kulturní, sportovně-rekreační),

stravovací zařízení (ekonom, marketing),

informační centra,

dopravní služby (např. letiště),

státní správa (centrální organizace cestovního ruchu, regionální orgány státní správy, referenty a odbory cestovního ruchu a regionálního rozvoje apod.),

Absolvent rovněž získá poznatky pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit v oblasti služeb cestovního ruchu (majitel cestovní kanceláře nebo agentury, provozovatel ubytování či stravovacího zařízení apod.)

Rovněž může pokračovat ve studiu podle svých schopností na vyšší odborné či vysoké škole zaměřené na cestovní ruch, ekonomii nebo společenskovědní obory.