Ekonomika a podnikání 63–41–M/01 - denní / dálkové

Zaměření: denní
Pro koho určeno: pro absolventy základní školy
Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Typ dokladu o ukončení: maturitní vysvědčení

Školní vzdělávací program: Dokument k nahlédnutí ve škole

Učební plán Podnikání

Učební plán Management sportu

Zaměření: distanční

Pro koho určeno: pro absolventy základní školy
Druh studia: distanční

Délka studia: 4 let

Školní vzdělávací program: Dokument k nahlédnutí brzo k dispozici zde na stránkách školy

 

Charakteristika oboru

Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku. Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě. Další znalosti a dovednosti, které si žáci v průběhu přípravy osvojí, vycházejí ze zaměření oboru.

 

 

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty:
Ekonomie, Účetnictví, Základy práva


Uplatnění

Profil absolventa oboru Ekonomika a podnikání

Zaměření: Podnikání (4leté denní a 5leté dálkové studium)

Absolvent oboru Ekonomika a podnikání zaměřeného na Podnikání se prosadí zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem, a to jak ve státní, tak v soukromé sféře. Například jako finanční referent, obchodní a marketingový referent, asistent účetního, asistent daňového poradce, asistent podnikatele, administrativní pracovník, obchodní zástupce apod.

Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví a veřejnou správu.

Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

 

 

Zaměření: Management sportu (jen 4leté denní studium)

Absolvent oboru Ekonomika a podnikání odborného zaměření Management sportu se uplatní na trhu práce především jako manager v oblasti sportu. Uplatní se však také i v oblastech mimo sport, tj. také jako  finanční referent, obchodní a marketingový referent, asistent účetního, asistent daňového poradce, asistent podnikatele, administrativní pracovník, obchodní zástupce apod.

Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol, na školách zaměřených na management sportu nebo také na vyšších odborných školách zaměřených na sport nebo ekonomiku, podnikání, finančnictví a veřejnou správu.

Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.