Grafický design 82–41–M/05 - denní studium

Zaměření:

Pro koho určeno: pro absolventy základní školy
Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Typ dokladu o ukončení: maturitní vysvědčení

Učební plán Grafický design

Charakteristika oboru

Charakteristika oboru

Školní vzdělávací program připravuje žáky pro činnosti v různých oblastech grafického designu. Může se jednat o užitou i uměleckou grafiku, ilustraci, vědeckou kresbu, aranžérskou tvorbu, výstavnictví, různé redakční práce, webdesign apod.

Vzdělávání klade důraz na rozvíjení individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů všech produktů grafického designu. Přispívá k tomu nejen umělecko-historická příprava zahrnující výuku dějin výtvarné kultury a dalších humanitních i ekonomických předmětů důležitých pro získání kulturně-historického přehledu a orientace v tržním hospodářství, ale také výtvarná výuka, zabývající se kompozicí a kresbou, základy technického zobrazování, základy typografie, digitální fotografie a multimediální tvorba.

 

Výuka spojuje tradiční výtvarnou a řemeslnou přípravu s nejnovějšími technologickými postupy a umožňuje tak reagovat na aktuální trendy v oboru. Velmi důležitou součástí je proto zařazení vyučovaných předmětů, jako je výpočetní technika, digitální fotografie, počítačová grafika, multimediální tvorba a grafický design.

 

Studenti tohoto oboru se naučí a během studia osvojí:

  • základy kresby, malby a tiskových technologií a grafických technik,
  • typografii, výtvarnou stylizaci, jednotný firemní styl, vizuální komunikaci,
  • práci v grafických programech,
  • postupy pro tvorbu výstupů určených pro tisk či interaktivně zaměřená média,
  • modelaci 2D/3D objektů a vytváření statické vizualizace i animované scény,
  • tvorbu digitálních efektů a postprodukční úpravy filmového materiálu (snímkové animace, videa).

 

V průběhu studia žáci vypracovávají klauzurní práce.

Klauzurní práce

Uplatnění absolventa

Absolventi nacházejí uplatnění například v reklamních agenturách, grafických studiích, v redakcích novin a časopisů, tiskárnách, nakladatelstvích, v televizních a filmové tvorbě, ve výrobní i obchodní propagaci, PR odděleních firem a institucích nebo v kulturních institucích. Uvedenou činnost mohou také vykonávat samostatně v rámci vlastního podnikání.

Umělecky nejtalentovanější absolventi grafického designu mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného zaměření (například na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Akademii výtvarných umění). Absolventi mohou také pokračovat ve studiu na jakékoli vysoké škole a to nejen humanitního zaměření (například pedagogické a filozofické fakulty).