Informační technologie 18-20-M/01 denní / dálkové

 

Zaměření:
Pro koho určeno: pro absolventy základní školy
Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Typ dokladu o ukončení: maturitní vysvědčení

Učební plán – IT

Učební plán platný pro 2023/2024 a mladší

Charekteristika

Školní vzdělávací program Informační technologie připravuje žáky pro činnosti v pracovních oblastech, které se zaměřují na aktivní využívání informačních a komunikačních technologií. Žáci se při studiu seznámí s potřebnými znalostmi a dovednostmi z oblasti hardwaru (HW) a softwaru (SW) osobních počítačů, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Získají potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality práce s informacemi. Jsou vybaveni základními znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství a tvorbu podnikové identity. Po skončení přípravy a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven pro uplatnění v odpovídajících technickohospodářských funkcích na všech pracovištích, kde je dominantní využívání prostředků informačních a komunikačních technologií, a to jak ve státní, tak v soukromé sféře.

 

 

 

Stěžejní předměty:

Operační systémy, Skriptovací jazyky, Tvorba www stránek, Počítačová grafika a DTP


 

Uplatnění

Absolvent je schopen navrhovat a sestavovat osobní počítače, využívat prostředky elektronické komunikace, vytvářet a spravovat webové stránky, zvládá tvorbu a úpravu grafických objektů a prezentací, zná podstatu tvorby různých algoritmů a programování, chápe základy systémové analýzy a syntézy při řešení ekonomických a podnikatelských problémů. Proto se může uplatnit zejména v pracovních oblastech zaměřených na:

  • návrhy a realizace HW řešení;
  • údržbu prostředků informačních technologií (IT) z hlediska HW;
  • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení;
  • instalace a správu aplikačního SW;
  • instalace a správu operačních systémů (OS);
  • návrhy, realizace a administrace sítí;
  • kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně poradenství;
  • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

Nejčastěji se uplatňuje na trhu práce především jako technik informačních technologií, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky informačních technologií apod.

Získané střední vzdělání s maturitní zkouškou umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách příbuzných oborů, případně se věnovat vlastní podnikatelské činnosti.