Přihlášky ke studiu a dokumenty k nástupu studia

Přihlášky denní studium

Pokud nastupujete ze základní školy, přihlášku Vám vystaví a potvrdí přímo vaše základní škola.

 

Pokud přestupujete z jiné střední školy, přihlášky na naši školu, jsou k dispozici v sekretariátu školy. Na této stránce níže, naleznete další nezbytné formuláře k zahájení studia.

Po vyplnění přihlášky k dennímu studiu je třeba ji nechat potvrdit základní školou, kterou jste navštěvovali.

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku (potvrzení od ZŠ) přineste zpět na sekretariát školy.


Obory Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání, Informační technologie nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků

(není nutné potvrzení od lékaře).

 

 Pro obor Grafický design jsou stanovena zvláštní zdravotní požadavky

(Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování).

 

 

 

 

Prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka

Studenti z ciziny mají nárok požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.

 

Prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka

Přihlášky k dálkové formě studia

Dokumenty k nástupu ke studiu