Přihlášky ke studiu a dokumenty k nástupu studia

Přihlášky denní studium

Pokud nastupujete ze základní školy, přihlášku Vám vystaví a potvrdí přímo vaše základní škola.

 

Pokud přestupujete z jiné střední školy, přihlášky na naši školu, jsou k dispozici v sekretariátu školy. Na této stránce níže, naleznete další nezbytné formuláře k zahájení studia.

Po vyplnění přihlášky k dennímu studiu je třeba ji nechat potvrdit základní školou, kterou jste navštěvovali.

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku (potvrzení od ZŠ) přineste zpět na sekretariát školy.

 

Prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka

Studenti z ciziny mají nárok požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.

 

Prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka

Přihlášky k dálkové formě studia

Dokumenty k nástupu ke studiu