Přihlášky ke studiu a dokumenty k nástupu studia

Přihlášky denní studium a distanční studium

 

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2024/2025 se podávají na:

https://dipsy.cz/

Přihlášku ke studiu odevzdá zákonný zástupce žáka v termínu od 1.2. do 20. 2. 2024 formou elektronické přihlášky nebo formou přihlášky výpisu ze systému anebo na tiskopise.


Obory Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání, Informační technologie nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků

(není nutné potvrzení od lékaře).

 

 Pro obor Grafický design jsou stanovena zvláštní zdravotní požadavky

(Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování).

Prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka

Studenti z ciziny mají nárok požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.

 

Prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka

Dokumenty k nástupu ke studiu