Přijímací zkoušky

 

Aktuální informace k jednotné příjmací zkoušce 2024 – CERMAT:

Jednotná příjímací zkouška 2024

Kritéria přijímacího řízení pro všechny obory (ne grafický design) ve školním roce 2024/2025


Kritéria příjímacího řízení

.

.


Kritéria přijímacího řízení pro 1.kolo oboru Grafický design ve školním roce 2024/2025


Kritéria příjímacího rízení Grafický design

Talentové zkoušky se uskuteční 4. 1. a 5. 1. 2024.

Do příhlášky vyplňte jeden z Vámi vybraných termínů.


Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám pro rok 2023

65-42-M/02

Cestovní ruch

50

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

79

18-20-M/01

Informační technologie

65

 

82-41-M/05

Grafický design

71