Přijímací zkoušky

Kritéria přijímacího řízení pro všechny obory (ne grafický design) ve školním roce 2022/2023


Kritéria příjmacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro 1.kolo oboru Grafický design ve školním roce 2022/2023


Kritéria příjmacího rízení Grafický desing

Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám pro rok 2023

65-42-M/02

Cestovní ruch

50

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

79

18-20-M/01

Informační technologie

65

 

82-41-M/05

Grafický design

71