Projekt Šablony I KŠPA

Byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je realizován v období 1.1.2023 – 30.6.2025.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/…884