Š K O L N É

Platbu odesílejte vždy na:

Číslo účtu 19-4068230257 / 0100
Variabilní symbol uveden na faktuře

Platba školného vždy až po obdržení faktury!

STUDIUM DENNÍ                                                               14 000 Kč/pololetí


STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 3-leté/5-leté                        11 000 Kč/ pololetí

Školné je možné splácet i v průběhu roku po menších částkách.