Š K O L N É

Platbu odesílejte vždy na:

Číslo účtu 19-4068230257 / 0100
Variabilní symbol uveden na faktuře

Platba školného vždy až po obdržení faktury!

STUDIUM DENNÍ                                                               16 000 Kč/pololetí


DISTANČNÍ STUDIUM                                                           16 000 Kč/ pololetí

Školné je možné splácet i v průběhu roku po menších částkách.