Přihláška k maturitě

Přihlášku nelze doručit poštou ani e-mailem!! Je nutné ji podat osobně na sekretariátu školy nejpozději:

 

pro jarní zkušební období do 1. 12. 2023.

pro podzimní zkušební období do XXXXXX (Bude doplněno)

 

Přihláška k maturitě je k vyplnění k dispozici v daném termínu na sekretariátu školy.