Maturitní kalendář - Jaro 2023

Maturitní kalendář pro jarní zkušební období společné části maturitní zkoušky – řádný termín

 

Maturitní kalendář jaro 2023

 

Termíny praktické maturitní zkoušky:

Třídy 4.AC, 4.AE, 4.AI, 3.AD, 5.BD, 5.CD, 5.DD: 05.04.2023 – 8.00 hodin
Třída 4.AG, 4.BG : 05.04.2023 v 8.00 hodin zahájení –  21.04.2023 ve 14.00 hodin ukončení

Termíny písemné maturitní zkoušky:

Český jazyk – 03.04.2023 od 8.00 hodin
Cizí jazyky –   04.04.2023 od 8.00 hodin

Nepovinná písemná maturitní zkouška z cizího jazyka 04. 04. 2023 od 10.30 hodin

Termín ústní maturitní zkoušky:

16.05. –  26.05.2023

 

V Praze dne 19. ledna 2023                                                                                                                                                                                  Mgr. Pavlína Ječmínková v.r.

                                                                                                                                                                                                                                                  ředitelka škol