Nástup do školy po letních prázdninách

 

 


 

Nástup do školy po letních prázdninách:

4.9.2023 v 9 hodin – denní studium (seznam žáků a rozřazení do učeben bude vyvěšen v přízemí u recepce školy)

Žáci 1.ročníků denního studia obdrží od třídního učitele rozvrh hodin a další informace o průběhu výuky atd.

4.9.2023 v 11 hodin – distanční studium

4.9.2023 v 15 hodin – dálkové studium