Přijímací řízení oboru Grafický design školní rok 2023/24

Termíny přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro obor Grafický design 82-41-M/05, čtyřleté denní studium ve školním roce 2023/2024

Podání přihlášky ke studiu do 30.11.2022.

(Přihláška musí být potvrzená základní školou, podává se osobně nebo poštou na adresu školy. Po 30.11.2022 škola odešle pozvánku k talentové zkoušce doporučeně poštou.)

Termín talentové zkoušky v 1.kole se koná ve dnech 4.1.2023 nebo 5.1.2023.

(Na přihlášce uveďte jeden ze dvou termínů.)

Kritéria pro přijímací řízení ke stažení >>zde formát PDF

Přehled výsledků talentové zkoušky bude zveřejněn na webových stránkách školy do 20.ledna 2023.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 6.února 2023.

Nepřijatým uchazečů bude rozhodnutí zasláno poštou.

Zákonný zástupce přijatého uchazeče se dostaví do školy k vyplnění formulářů potřebných k nástupu ke studiu a k převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu dne 15.února 2023 v 9 hodin.