Přihlášky k Maturitní zkoušce podzim 2024

 

 

Přihlášky se odevzdávají osobně v sekretariátu školy.

Ve dnech:

13. 6. – 25. 6. 2024 

V čase:

8:00 – 14:30