Přijímací řízení s talentovou zkouškou

Termín talentové zkoušky v 1.kole se koná ve dnech 4.1.2023 nebo 5.1.2023.

 

Kriteria příjmacího řízení GD

 

Přehled výsledků talentové zkoušky bude zveřejněn na webových stránkách školy a zaslán poštou na adresu zákonného zástupce žáka do 20.ledna 2023.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 6.února 2023.

Nepřijatým uchazečů bude rozhodnutí zasláno poštou.

Zákonný zástupce přijatého uchazeče se dostaví do školy k vyplnění formulářů potřebných k nástupu ke studiu a k převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu dne 15.února 2023 v 9 hodin.