Projekt

ŠABLONY III KŠPA

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018664 je posílení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

a sekundárnímu vzdělávání prostřednictvím realizace aktivit sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, zahraniční

stáže. doučování žáků a projektový den.