Projekt 49 - Inkluzivní škola

V rámci projektu jsme mohli studentům dopřát projektové dny, doučování českého jazyka a odborných předmětů. Dále také dvojjazyčného asistenta pro začínající studenty a uskutečnili jsme setkáni s rodiči, kde jsme je seznamovali s nejčastějšími problémy začínajících studentů s odlišným mateřským jazykem u nás na škole.