Projekt Šablony I KŠPA ZŠ

Byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je realizován v období 1.7.2023 – 30.6.2025.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/…401